Baza CV-eva

Raspolažemo sa bazom od 75455 korisnika i 50820 rezimea, koju možete besplatno pretraživati. Ukoliko imate specifične zahteve, pretraga CV-eva (rezimea) Vam može omogućiti da pronađete korisnika koji bi bio 'idealan kandidat' za Vaš konkurs. Traženje kandidata na ovaj način zahteva izvesno ulaganje vremena, ali za rezultat može imati pronalaženje 'idealnog' kandidata. Pretraga baze je besplatna, a ako ste zainteresovani da kontaktirate korisnika možete preuzeti njegovo kontakt polje ili nam poslati zahtev da ispitamo da li je kandidat zainteresovan za posao koji nudite.

Preuzimanje kontakt polja
Kontakt polje uvek sadrži bar e-mail adresu korisnika, a često su dostupni i broj mobilnog/fiksnog telefona, adresa, kao i preporuke. Kod direktnog preuzimanja kontakt polja garantujemo da ćete moći da kontaktirate korisnika. Ako ne budete u mogućnosti da to uradite dodaćemo Vam kredit za preuzimanje podataka nekog drugog korisnika. Registrovani članovi imaju pravo besplatnog preuzimanja određenog broja kontakt polja. Registracija je neophodna.

Garancija zainteresovanosti
Prilikom preuzimanja kontakt polja naš servis Vam garantuje da ćete kandidata moći da kontaktirate, ali ne i da je on zainteresovan za posao. Ako ne želite da rizikujete, nudimo Vam mogućnost preuzimanja samo kontakt podataka onih kandidata koji su zainteresovani za posao. Proces je sledeći, Vi pretražite bazu, pronadjete one koji odgovaraju konkursu, pošaljete nam njihove User ID-ove. Mi ih kontatiramo, obavimo sa njima kraći razgovor u kome ih detaljno upoznajemo sa poslom i proverimo da li su zainteresovani i da li im uslovi odgovaraju. Potom Vas obavestimo o tome ko je zainteresovan i Vi preuzimate samo njihove CV-eve.

Naplata je drugačija nego kod standardne pretrage i dogovara se za svaki konkurs zasebno. Na krajnji iznos utiče broj kontakata koje Vam pošaljemo, vrsta i specifičnost posla, kao i troškovi kontaktiranja. U ovom slučaju nemate rizik da kandidati neće biti zainteresovani za posao, jer plaćate po realizaciji. Uštedećete i na vremenu, jer nećete morati da obavljate razgovore sa svima nego samo sa probranim kandidatima. Kontaktirajte nas sa konkretnim zahtevom, i mi ćemo Vam poslati konkretnu ponudu.

Cena jednog kontakta: 750 dinara
Cena podataka uz garanciju zainteresovanosti: od 1900 dinara po CV-u
Ako želite da mi pretržujemo bazu: Po dogovoru

Pristup bazi kao gost
Ako želite da probate naš servis, imate i opciju pristupa bazi kao gost. Kao gost možete samo pretraživati bazu ostavljenih CV-eva, ali nemate mogućnost pristupa kontakt informacijama korisnika niti postavljanja oglasa. Ako želite da se prijavite kao gost to možete učiniti na login strani dela sajta za poslodavce. U polja "Kod Firme" i "Korisnik" unesite "gost", a polje šifra ostavite prazno.

Početna Poslodavci---Usluge---Cenovnik---Registracija---Kontakt---O servisu---Početna strana---Marketing---Seminari

© 2004 - 2011, Sva prava zadržana od strane zaposlenje.org