Testiranje

Testiranje prilikom odabira kandidata
Pored stručnosti, važnu ulogu može da igra i psihološki profil kandidata. IS Zaposlenje Org u saradnji sa svojim saradnicima nudi usluge testiranja kandidata. Možemo testirati psihološki kandidata, znanje jezika, rada na računaru i stručnost iz odredjenih oblasti. Psihološka testiranja obavljaju naši saradnici koji imaju i višedecenijsko iskustvo u struci, po unapred predviđenim programima. Način i obim testiranja iz ostalih oblasti se dogovara za konkretni slučaj.

Testiranje već postojećeg kadra
Testiranje Vaših zaposlenih i predlog reorganizacije.

Kompletno psihološko testiranje kandidata podrazumeva:
  • pismeno testiranje sposobnosti
• pismeno testiranje ličnosti i interesovanja
• individualni razgovor sa psihologom
• prezentovanje rezultata testiranja i preporuke
Kompletno testiranje znanja kandidata podrazumeva:
  • pismeno testiranje sposobnosti
• pismeno testiranje znanja iz tražene oblasti
• testiranje znanja stranog jezika
• testiranje poznavanja rada na računaru
• prezentovanje rezultata testiranja i preporuke

Početna Poslodavci---Usluge---Cenovnik---Registracija---Kontakt---O servisu---Početna strana---Marketing---Seminari

© 2004 - 2011, Sva prava zadržana od strane zaposlenje.org