Partneri
Klijenti
Sponzori
Ovaj prostor je rezervisan za sponzore servisa i projekata koje organizujemo
Besplatne i obuke sa delimično pokrivenim troškovima

Od 2013. godine iConsult doo je za korisnike Internet servisa Zaposlenje Org organizovalo nekoliko ciklusa obuka sa simboliÄŤnim cenama i time na najbolji način doprineo rešavanju problema poslovne osposobljenosti kandidata koji su seminare pohađali. 

Sava Životno osiguranje
Sponzorisanje sistema za redovno obaveštavanje korisnika - Newsletter

Sava Životno osiguranje a.d.o. akcionarsko društvo, sa većinskim akcijskim kapitalom kompanije Sava Re iz Ljubljane. Sava Re grupacija, čiji je član Sava životno osiguranje, je jedna od vodećih osiguravajućih kompanija u regionu jugoistočne Evrope. Sa premijom većom od 400.000.000€ i planom da u 2013. godini ostvari profit od oko 30 miliona eura, kompanija iz godine u godinu nosi epitet stabilne i sigurne kuće.footer

Početna strana---Registrovani korisnici---Poslodavci---Novi korisnici---Kontakt---Marketing---Seminari---Propratno pismo---Kako napisati CV---Kako naći posao

© 2004 - 2024, Sva prava zadržana od strane zaposlenje.org